DRAG MI-I JOCUL ROMÂNESC

DRAG MI-I JOCUL ROMÂNESC!

Coordonatori: prof. Mregea Mihaela Georgeta

prof. Oprea Robertha Marta

prof. Chirilă Ramona Mariana

          Pentru cei ce nu cunosc dansul și cântecul popular, frecventarea cursurilor de dans popular este o modalitate de a lua contact cu portul, tradițiile, obiceiurile ce se regăsesc în zona Banatului de munte.

Cunoscând importanţa folclorului şi iubind mult muzica şi dansul popular, am considerat benefică iniţierea elevilor în arta dansului popular bănăţean, această iniţiativă fiind îmbrăţişată cu multă bucurie şi interes atât de copii, cât şi de părinţi. Astfel, de câteva generații, îi ajut pe elevi să cunoască folclorul din Banat şi rolul pe care îl are în viaţa oamenilor din cele mai vechi timpuri, modul în care acesta a dăinuit în timp.

                     Pentru început, am prezentat elevilor costumul popular, atât pentru băieţi, cât şi pentru fete, el reprezentând  veşnicia şi individualitatea unei etnii. În acest fel s-au familiarizat cu piesele componente, dar şi cu denumirea fiecăreia: ciupag, cămaşa, catrinţă, opregul, brâul (brăciri), leibăric (la fete), laibăr (la băieţi), cârpa, căciula (la băieţi), obeala, opinca.

            A urmat apoi, pas cu pas, învăţarea unei game de dansuri populare din zona Banatului montan, pe care, cu multă muncă, efort şi răbdare elevii şi le-au însuşit în mod progresiv.Hora, Ardeleana, Brâul, Jocul de doi, Ţarina, Susanul, Damul – sunt doar o mică parte din multitudinea de dansuri populare specifice, care din timpuri străvechi, au umplut cu voie bună sufletele oamenilor, au fascinat întotdeauna prin frumuseţea lor.Se caracterizează prin ritmuri alerte, prin învârtirile continue ale fetelor pe sub braţele băieţilor, prin vigoarea mişcărilor specifice bărbăteşti, redând temperamental aprins al locuitorilor de la munte.

           Bucuria evoluţiei pe scenă, satisfacţia succesului la serbări şi concursuri, atmosfera sărbătorească în care copiii au purtat costumele populare, sentimentul bucuriei de a fi admiraţi, sunt trăiri fără egal care îmbogăţesc capacitatea afectivă a copiilor şi îi apropie de înţelesul rolului artei în societatea noastră. Totodată, prin participarea la concursuri şi manifestări artistice, elevii contribuie nemijlocit la creşterea prestigiului şcolii, al clasei, al familiei şi al lor.

  • Premiul I la Concursul Interjudeţean „Drag mi-i graiul bănăţan”, 2015
  • Premiul I la Concursul Interjudeţean „Drag mi-i graiul bănăţan”, 2016
  • Premiul II la Concursul de folclor „Ciobănaşul” Bucova, 2015
  • Premiul II la Concursul de folclor „Ciobănaşul” Băuțar, 2016

În plus, prin antrenarea tineretului în astfel de acţiuni, nu facem decât să ne asigurăm că perpetuarea tradiţiilor şi a obiceiurilor populare se face sub ochii noştri, dându-ne totodată speranţa veşniciei lor.