EU și TU, NOI comunicăm despre emoții

Proiect educațional  ”EU și TU, NOI comunicăm despre emoții”

Coordonatori, prof. înv. primar Robertha Marta Oprea

prof. înv. primar Mihaela Georgeta Mregea

”Eu și tu, noi comunicăm despre emoții” este un proiect  de dezvoltare personală, înscris în Calendarul Activităților Educative Județene 2018 și derulat în parteneriat cu Universitatea ”Eftimie Murgu” Reșița și cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița. Demersul derulării acestui proiect a pornit de la faptul că  inteligenţa emoţională şi abilităţile de a stabili relaţii cu cei din jur reprezintă principalul factor de predicţie privind reuşita în viaţă, astfel încât dezvoltarea socio- emoţională a copiilor devine un element cheie în ceea ce privește sănătatea lor integrală.

Prin implementarea acestui proiect, la cele două clase participante din ciclul primar,  am  urmărit stimularea copiilor pe direcţia unei exprimări emoţionale deschise, autentice, spontane şi descoperirea abilităţilor empatice, antrenarea conduitelor de socializare, dezvoltarea spontaneităţii şi exersarea potenţialului lor creativ.

Proiectul s-a derulat pe parcursul anului școlar 2018-2019, desfășurând activități în colaborare cu cadre didactice universitare (lect.univ.dr. Alina Constantin) și cu prof. itinerant și de sprijin (Andreea Mihalca). Elevii claselor implicate au participat la activități ce au vizat: recunoaşterea emoţiilor prezentate în jocuri de rol ale unor personaje literare,  identificarea emoţiilor transmise prin mimică sau prin  intonaţia vocii, activităţi de predicţie pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale, prezentarea și analizarea unor povești terapeutice, identificarea diferențelor între personae și acceptarea lor, recunoaşterea unui coleg pe baza descrierii morale, prezentarea propriei identităţi în parametri stabiliți, crearea unor poveşti fantastice în care eroul va trece prin diferite emoţii redate prin desen.

Formarea și dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor şcolari este importantă pentru că ajută la formarea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi, îi ajută să se adapteze la şcoală, prevenind apariţia problemelor emoţionale şi de comportament. Dezvoltarea personală, în ansamblul ei, are menirea să ajute elevul să–şi identifice gândurile, emoţiile, comportamentele, care conştientizate fiind, îl fac să se simtă plin de resurse şi capabil să ofere răspunsuri comportamentale autentice și asumate, celor din jur.