Istoric

Documentele din arhiva școlii arată că instituția apare formal ca Școala Nr. 2 Reșița, începând cu anul școlar 1959-1960. Consultarea cataloagelor aferente școlilor nr. 1, nr. 4 și nr. 2 a dus la concluzia că Școala Nr. 2 Reșița este continuarea fostei Școli Nr. 4 Reșița. Directorul Școlii Nr. 2, Coriolan Cocora, si cel puțin jumătate din cadrele didactice relevate de cataloagele Scolii Nr. 2 în anul școlar 1959-1960, se regăsesc în cataloagele Școlii Nr. 4 Reșița. Învățătorul Coriolan Cocora este menționat pentru prima dată în anul școlar 1928-1929 ca director al Școlii Primare Urbane de Stat Nr. 1 Reșița, funcție pe care o deține, cu intermitențe, timp de trei decenii. Această școală suferă multe transformări organizatorice, astfel încât în anul școlar 1956-1957 documentele școlare vorbesc de Școala de 7 Ani Nr. 4 Reșița, condusă de același director, Coriolan Cocora. Modificările organizatorice din sistemul școlar continuă, iar ca urmare în toamna anului 1959 își deschide porțile Școala de 7 Ani Nr. 2 Reșița, continuatoare a Școlii de 7 Ani Nr. 4 Reșița. Dovezile se bazează pe asigurarea conducerii de căre Coriolan Cocora și pe numărul destul de mare de cadre didactice, ale căror nume apar până în 1959 în cataloagele Școlii Nr. 4 Reșița, iar după aceasta dată în cele ale Școlii Nr. 2 Reșița. În anul școlar 1962-1963 școala noastră primește titulatura de Școala de 8 Ani Mixtă Nr. 2 Reșița, iar din toamna anului 1964 pe cea de Școala Generală de 8 Ani Nr. 2 Reșița, având ca director pe doamna profesoara SANDA FLORICA BOGDAN.
În anul 1982 conducerea școlii e preluată de domnul profesor MIRCEA IOAN MIHAILOVICI, până în anul 1990. Din acest an școala are titulatura de Școala cu clasele I-VIII Nr.2 Reșița, conducerea ei find asigurată de către domnul profesor GHEORGHE BOATĂ, pană în 1992. În perioada 1992-1998 direcțiunea Școlii este asigurată de către doamna profesoară ANA RODICA DUDILĂ, iar din 1998 si până în prezent de către domnul profesor MARIUS ȘANDRU, actuala denumire fiind de Școala Gimnazială Nr.2 Reșița, denumire pe care o are din anul șolar 2012-2013.
Locația în care se află în prezent Școala Ginmaziala Nr.2 Reșița de pe strada Romanilor nr.1 Reșița, ființează din anul 1977, școala funcționând cu peste 1200 de elevi până în anul 2000 (Învățând în două și chiar trei schimburi), având în prezent rămași înscriși la sfârșitul anului școlar 2019-2020, 415 elevi repartizați în câte două clase paralele, de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a. Școala functionează într-o clădire cu parter și două etaje având 18 săli de clasă, 2 laboratoare (fizică-chimie și informatică), sala profesorală, biblioteca școlară, cabinet medical, sală after-school, cabinet metodic, cabinet consilier școlar, cabinet Proiecte și programe europene, birou Direcțiune, birou Secretariat, sală de sport, spațiu de depozitare „Lapte și corn”, 7 grupuri sanitare. Performanțele școlii s-au remarcat în fiecare an școlar prin calitatea personalului didactic și a elevilor școlii, evidențiindu-se în mod deosebit în ultimii 20 de ani școlari  când au fost câștigate numeroase premii și mențiuni la Concursurile și Olimpiadele Naționale școlare (1 medalie de argint și 7 medalii de bronz de la Olimpiada Națională de Matematică; un premiu 1 și 3 premii II la Concursul Național de produse finale „MADE FOR EUROPE”; un premiu II și un premiu III la Concursul Național de limba engleza „SPEAK OUT”; o mențiune în cadrul Olimpiadei Naționale de Chimie; 2 mențiuni la Concursul Național de Lingvistică „+- POEZIE”, Locul III pe țară la minihandbal mixt în cadrul ONSS, locul IV pe țară la handbal băieți în cadrul ONSS; numeroase premii și distincții speciale).
În această perioada rezultatele elevilor școlii la Admiterea în liceu au fost remarcabile, în ultimii 10 ani , de trei ori, elevi ai Școlii Gimnaziale Nr.2 Reșița ocupând prima poziție în ierarhia la nivelul județului Caraș-Severin, cu media 10.
Un element de prestigiu al Școlii Gimnaziale Nr.2 Reșița este participarea acesteia la numeroase Proiecte Școlare Europene, avand încheiate parteneriate cu școli similare din Spania, Polonia, Germania, Franța, Croația, Serbia, toate aceste proiecte însemnând sustenabilitatea școlii în candidaturile depuse în vederea obținerii titlului de Școală Europeană. Școala Gimnazială Nr.2 Reșița este singura unitate de învățământ gimnazial din judetul Caraș-Severin care deține titlul de „Școală Europeană” obținut din anul 2011 pană în prezent.